Nyheder: Miljøstyrelsen i Danmark godkender Bornholmerbrønden.  

Læs rapporten, som kan dokumentere, at der i de sidste 15 år har været rottefrie kloaksystemer i Danmark ved brug af Bornholmerbrønden. Miljøstyrelsen i Danmark har sammen med Barslund Skadedyrskontrol i 3 måneder gennemtestet og kontrolleret de bornholmske rottespærrebrønde monteret som skel- eller gennemløbsbrønde.

Resultatet af testen og kontrollen er, at der er opnået et rottefrit kloaksystem, uden brug af rottegift og fælder. Miljøstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse Peter Weile, har været rådgivende og tilsynsførende i udarbejdelsen af denne rapport over effekten ved brug af rottespærrerne i Bornholms Regionskommune. Se konklusion på dansk og engelsk.

Se stilbilleder med nyhederne her.

Kloaksikring præsenterer videofilm med nyheder om  VA-Godkendte rottespærre til Lige gennemløb, i Wavins standardbrønde.

Velkommen til www.kloaksikring.dk

 

Få et rottefrit kloaksystem på din parcel eller industrigrund, uden brug af rottegift.

Vi er en virksomhed som har udviklet og producerer verdens bedste og mest effektive Rense - og Inspektionsbrønd med indbygget rottespærre til lige gennemløb i såvel offentlige som private kloaksystemer.

Alle brøndtyper og produkter er: VA-Godkendt ved Europæisk Teknologi Afprøvning ETA. Danmark.

Se film med test og afprøvning af rottespærren med vandlås, hvor mursten  sko og træklodser sendes igennem rottespærren med vandlås uden driftsproblemer.

Se videofilm fra 14.08.2012

af TJ Brønden med de 4 fordele

 

SE nyhed fra 10 okt. 2011.

Demo-video som viser en

Rense - Inspektionsbrønd

med rottespærrer, som også har tilbageløbsstop og

Højvands-lukke i samme brønd.

Læs her om paragrafferne 7 og 37

fra Miljøministeriets nye :

 

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse

af rotter i Danmark

 

Den trådte i kraft 1 juli 2012 

Ses bedst med internet Explorer

  1. Klik her  se verdens bedste kloaksystem og aktuelle nyheder

  2. Kommuner: Store økonomiske fordele ved rotte spærrer.

     Se artikel i fagbladet Ingeniøren. 25.08.2006

  3. Se de beskrevne punkter, som dokumentere disse

      kendsgerninger.

  4. Vejledning til kontrol og servicering af TJ-Brønden

  5. Monteringsvejledning af model 1.

  5A Se koordineret opgave med Teknologisk Institur og Rønne Kommune

  6. VA-Godkendelser  ETA Danmark A/S

6A  Se KIWA kontrol test

  7. Nyheder

 8. Beskrivelser

 9. Indbygningsmål

10. Afprøvnings rapporter

11. Referencer

12. Relaterede links

13.  Se brochure Rense– og inspektionsbrønd med

      rottespærre og tilbageløbsstop.

14.  Kontakt os, eller bestil varer her.