Malmø kommune Plejecenteret Sødertorpgården

 

 

Her var der rotteproblemer i Plejecentrets store køkken og i mange af pensionisterns lejligheder, hvor rotterne kravlede op i faldstammerne og havde sig gnavet sig ind i lejlighederne ved køkkenvasken.

Plejecenteret har ca. 300 lejligheder og ca. 500 pensionister boende.

Plejecenteret valgte at få monteret en rottespærrebrønd med vandlås som skelbrønd ind til parcellen.

 

Se billeder af kloakprojekt på 

Mamø Borgerskole

Se billeder af kloakprojekt på Pauliskolen i Malmø

Se billeder af kloakprojekt på

Sofielundsskolen

Se billeder af kloakprojekt på

Sødertorpgården.

Se billeder af kloakprojekt på

Ribersborg Skole i

Malmø 

 

Retur til forsiden